session_begin(); $auth->acl($user->data); $user->setup('ucp'); $user_status=$user->data['is_registered']; if ($user_status=="1") { $user_status=$users; $toolbar = $toolbar_users; } else { $user_status=$gust; $toolbar = $toolbar_gust; } //define id numbers title & body $id= $_GET['id']; if ($id=="1") { $title='سیستان وبلوچستان کجاست ؟'; $body='استان سیستان وبلوچستان را می توان به دو سرزمین تقسیم کرد :

سرزمین سیستان با مساحتی در حدود 8117 کیلومتر مربع در جلگه پست وهمواری در منتهی الیه مرز شرقی کشور بین 30 درجه و18دقیقه تا 31 درجه و20دقیقه عرض شمالی و61 درجه و10 دفیفه تا 61 درجه و50 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع گردیده استوحد شرقی آن در امتداد رود هیرمند مرزی، مرز افغانستان را تشکیل می دهد. سیستان از سوی شمال و شرق به افغانستان ،از جنوب به شهر زاهدان واز مغرب وشمال غربی به کویر لوت وشهرستان بیرجند از استان خراسان(جنوبی)محدود است. بلندی مرکز سیستان از سطح دریای آزاد 457 متر وفاصل هوایی آن تا تهران 1078 کیلومتر است.سیستان قسمتی از جلگه وسیع هیرمند است که قسمت عمده آن در خاک افغانستان و قسمت کوچکی ار آن در خاک پاکستان قرار دارد.


سرزمین بلوچستان با مساحتی در حدود 173461 کیلومتر مربع در منتهی الیه مرز جنوب شرقی کشور بین 25 الی 32 درجه عرضی شمالی و58 الی 70 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.از سمال به سرزمین سیستان وافغانستان ،از جنوب به دریای عمان واز مغرب به کرمان محدود است. طول سرزمین بلوچستان از ملک سیاه کوه الی جابهار 600 کیلومتر وعرض آن از کوهک تاانتهای شرقی جازموریان 590 کیلومتر است.


sistan&balouchestan'; } if ($id=="2") { $title='آشنایی با یکی از چهره های فرهنگی استان ، علیرضا سنچولی(عادل سیستانی)'; $body='

alireza_sanchooli
یکی از شاعران و نویسندگان مشهور این سرزمین که سالهای سال است در راه رشد وتعالی فرهنگ این مرز وبوم فعالیت دارد جناب آقای علیرضا سنچولی(عادل سیستانی) هستندکه در دوم مردادماه سال 1352 در زابل چشم به جهان گشود ودر سن سه سالگی از داشتن مادری مهربان محروم شدودر دامن پرمهر خواهر پرورش یافت.دوران ابتدایی و راهنمایی را در زابل سپری کرد و برای ادامه تحصیل به زاهدان سفرکرد.پس ازگذراندن دوره دبیرستان ودانشگاه شغل شریف معلمی را باعشق وعلاقه وافر انتخاب کرد.
در سن 21 سالگی سایه پدر برای همیشه از سرش کم شد. شعر ونویسندگی را از دوران دبیرستان آغاز کردودر سال 1370 در مسابقات کشوری شعر به عنوان شاعر برگزیده ایران انتخاب گردید.سپس با مطالعه و تحقیق فراوان در سال 1373 اولین مجموعه شعرش با عنوان "بهار سبز" منتشر شد.در سال 1379 مجموعه شعر" با شقایق ..." ودر سال 1384 مجموعه شعر "هم نشین عرشیان"را به چاپ رساند.
مقالات مختلف فرهنگی واجتماعی وادبی از آثار مکتوب ایشان است.
شعر "من سیستانم" یکی از آثار گرانقدر این شاعر در زیر آمده است:


من سیستانم

من بی مثال وشاخصم دیوار چینم

 

من استوارو راسخم در امر دینم

چشمان مرا سیل چندین بار تر کرد

 

من را هزاران بار طوفان دربه در کرد

در وادی من هم گلی و عالمی بود

 

روزی درون دستهایم رستمی بود

گلهای باغم را درون یخ فنا کرد

 

هامون برایم غرشی از نو بنا کرد

از هرکه استمداد کردم بی اثر بود

 

فریادکردم دادکردم بی اثر بود

سیمای بخت کشور ایران نبودم؟

 

من پایتخت کشور ایران نبودم؟

 

 

و...

'; } if ($id=="addurl") { $s_code = rand(10000 , 90000); $s_code_main = $s_code; $title='بانک وبلاگ و وب سایتهای استان سیستان وبلوچستان'; $body='

مشخصات پایگاه اینترنتی برای درج در بانک فهرست پایگاههای اینترنتی استان سیستان وبلوچستان

آدرس اینترنتی *: بدون Http:// و برای مثال : www.iranstb.com یا www.iranstb.weblog.com
نام اینترنتی *: برای مثال : سرزمین دریا وکویر
نوع پایگاه اینترنتی *:
نوع فعالیت *:
کد امنیتی *: این کد را وارد کنید : '.$s_code.'
 
توجه :در صورت بروز هر مشکلی آن را با مدیر سایت در میان بگذارید.
'; } if ($id=="delurl") { include "../forum/config.php"; $connection=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpasswd); $db=mysql_select_db($dbname,$connection); $sql="SELECT * FROM add_url ORDER BY id DESC"; $result=mysql_query($sql,$connection) or die(mysql_error()); while ($row=mysql_fetch_array($result)){ $id =$row[id]; $url_name =$row[url_name]; $body .= '
  • '.$url_name.''; } $title='پاک کردن لینکها'; } ?> <? echo $title;?>


    تاریخ امروز :
    بسم الله الرحمن الرحیم

    ليست مديران سایت


    چه کسي حاضر است ؟